GPIB Gibeon Jakarta

TEMA TAHUNAN

MENGUATKAN TATANAN BERGEREJA AGAR MENDATANGKAN BERKAT BAGI MASA DEPAN UMAT DAN MASYARAKAT (IBRANI 11: 8-10)

Persekutuan Kaum Lanjut Usia (PKLU)

Periode 2020 – 2022

KETUA/PELAYAN

SDRI. ELAIDA GRACE AYU

KETUA/PELAYAN

SDRI. ELAIDA GRACE AYU

KETUA/PELAYAN

SDRI. ELAIDA GRACE AYU

KETUA/PELAYAN

SDRI. ELAIDA GRACE AYU

KETUA/PELAYAN

SDRI. ELAIDA GRACE AYU

KETUA/PELAYAN

SDRI. ELAIDA GRACE AYU

KETUA/PELAYAN

SDRI. ELAIDA GRACE AYU

KETUA/PELAYAN

SDRI. ELAIDA GRACE AYU

KETUA/PELAYAN

SDRI. ELAIDA GRACE AYU

KETUA/PELAYAN

SDRI. ELAIDA GRACE AYU

KETUA/PELAYAN

SDRI. ELAIDA GRACE AYU

KETUA/PELAYAN

SDRI. ELAIDA GRACE AYU

KETUA/PELAYAN

SDRI. ELAIDA GRACE AYU

KETUA/PELAYAN

SDRI. ELAIDA GRACE AYU