GPIB Gibeon Jakarta

TEMA TAHUNAN

MENGUATKAN TATANAN BERGEREJA AGAR MENDATANGKAN BERKAT BAGI MASA DEPAN UMAT DAN MASYARAKAT (IBRANI 11: 8-10)

Unduh Tata Ibadah

Ibadah Hari Minggu 3 Desember 2023

Belum Tersedia

Ibadah Keluarga Gabungan

Belum Tersedia

Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda (GP)

Belum Tersedia

Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan (PKP)

Belum Tersedia

Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapak (PKB)

Belum Tersedia

Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia (PKLU)           1 November 2023